facebook
instagram
twitter

Վայրի ծաղկի մեղր

…արտադրվում է Հայաստանի հարավ-արևելքում` ծովի մակարդակից 1700 մետր բարձրության վրա: Բուսական ծածկույթը հագեցած է վայրի ծաղկատեսակով և ծառաթփատեսակների բազմազանությամբ:

Տեսակը՝ Product ID: 1504