facebook
instagram
twitter
2

主要任务

Honey.am品牌为消费者提供亚美尼亚特有的天然蜂蜜。于蜂群的“住所”和地方植被各不相同,这些产品的颜色和风味也各不相同。为了确保产品拥有优良的品质,公司采取了各种措施,来提高养蜂人的技能并应用创新技术。

Honey.am品牌属于Mer Sareri控股公司。公司除了经营商业活动以外,也充分履行企业社会责任。公司始终坚持提高其社会、医疗卫生、环保和经济价值,从而积极地推动着社会和企业的发展。

1

我们所做的

主要任务:

  • 推动亚美尼亚生产优质蜂蜜。
  • 推动边远村庄形成可持续发展的自组织社区。
  • 推动以天然蜂蜜代替糖的饮食文化。
  • 使该品牌在亚美尼亚以外的地区获得认同,进入新的市场,并具有国际竞争力。

Honey.am品牌旗下的产品完全符合亚美尼亚及欧盟区现有的蜂蜜生产标准。

当地原生态蜂蜜

我们的蜂蜜从未加热过

产品

我们的客户说

Excellent work ! Well done ! Time to reach European markets as well :)
Շատ համեղ և ներկայանալի է: Բարձր մակարդակի ներկայացված:
Տեսականին բազմազան է և շատ յուրահատուկ ըստ տարածաշրջանների:
Շատ համեղ մեղրա ու շատ չքնաղ բնություն...Բախտ վիճակվել է լինել Բերքաբերում:

产品

  • Lake Arpi

  • Karvajar

  • shamshadin

    Shamshadin

  • Urtsasar

更多内容